حمایت نقدی با استفاده از کد USSD

شما می‌توانید با شماره گیری #۷۷*۸۸۷۷* از طریق تلفن همراه خود و از طریق سامانه USSD امداد بصورت تلفنی اقدام به مشارکت نقدی در کمپین عید خوب، حال خوب کنید
telephne
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به کمیته امداد امام خمینی(ره) است.